O 100max

Alpe so občutljiv življenjski prostor, ki se še posebej hitro odziva na podnebne spremembe. Prebivalci in prebivalke alpskega prostora lahko dejavno prispevamo k zaščiti podnebja. Mesta in občine iz sedmih alpskih držav so sprejele izziv. Za uspeh pri izvajanju potrebnih ukrepov potrebujejo tudi podporo lokalnega prebivalstva. Prvi korak predstavlja kampanja  »100max – Varstvo podnebja skozi igro v Alpah«. Omenjena kampanja oziroma igra je namenjena spodbujanju družin in bivalnih skupnosti k preskušanju, ali oziroma kako je mogoče porabiti največ 100 točk CO2 na dan.

Pravila igre?

Sodelujoča gospodinjstva dva tedna v letu vsak dan sestavijo poročilo o dnevni porabi energije in potrošnji, o tem, katera oblačila so oblekli člani gospodinjstva in o uporabljenih prevoznih sredstvih ter omenjeno pretvorijo v točke CO2. Vsakokratno bero točk CO2 je mogoče sešteti s pomočjo tabele, objavljene na spletni strani www.eingutertag.org. Na omenjeni spletni strani je mogoče tudi shraniti rezultate, jih primerjati z dosežki približno 70 drugih sodelujočih gospodinjstev in z drugimi sodelujočimi izmenjavati izkušnje in predloge. Na spletni strani je objavljena tudi kopica nasvetov, kje in kako privarčevati točke. Po koncu prvega tako imenovanega »Tedna 100max« bo sodelujočim gospodinjstvom na voljo nekaj mesecev časa, da bodo lahko do naslednjega »Tedna 100max« preučila podatke in ugotovila, na katerih področjih bi bilo treba narediti spremembe in ali zmanjšanje porabe točk CO2 vpliva na raven kakovosti življenja članov gospodinjstva.

 

Koledar

Januar, februar 2016 Izobraževanje sodelujočih gospodinjstev v »Občinah 100max«
29.02 – 06.03. Prvi »Teden 100max«
Marec – maj 2016 Lokalne prireditve v »Občinah 100max«

Gospodinjstva usklajujejo ukrepe za izboljšanje rezultatov

30.05 – 05.06. Drugi »Teden 100max«
11.10 – 15.10. Zaključna delavnica v okviru Alpskega tedna v Grassauu/D

100max je bil izveden v okviru nemškega predsedovanja Alpski konvenciji.

Izvedba projekta

CIPRA-logo-d

V sodelovanju z

logo_EGT

www.eingutertag.org

S finančno podporo

Logo_BMU

Logo_alpconv